Športna tekmovanja

Šolska športna tekmovanja in prireditve so del dodatne ponudbe  šole. Tekmovanja so nadgradnja pouka, so povezovalni element med učenci, učitelji in starši ter med šolo, odgovornimi za šport na lokalni ravni, športnimi društvi in panožnimi zvezami.

Naši učenci – športniki so ponos šole. Ko tekmujejo pod imenom svoje šole in tudi takrat ko so uspešni za svoje športne klube ali v dresu reprezentance Slovenije.