Šole v naravi

Šole v naravi so sestavni del Letnega načrta naše šole. Vsako leto organiziramo in izvajamo Poletno šolo v naravi za učence petih razredov in Zimsko šolo v naravi za učence sedmih razredov.