Šport za zdravje

Tudi v tem šolskem letu 2022/2023 so naši učenci izbrali kar nekaj Izbirnih predmetov iz področja športa. V 8. razredu smo tako oblikovali eno skupino predmeta ŠPORT ZA ZDRAVJE, katerega izvajalec je učitelj športa na šoli T. Tončić.