Izbirni predmeti športa

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ŠPORTA

Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
7.razred – 35 ur, 1 ura tedensko – izvajamo ŠPORT ZA SPROSTITEV
8.razred – 35 ur, 1 ura tedensko – izvajamo ŠPORT ZA ZDRAVJE
9.razred – 32 ur, 1 ura tedensko – izvajamo IZBRANI ŠPORT: odbojka

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
4.razred – 35 ur, 1 ura tedensko
5.razred – 35 ur, 1 ura tedensko
6.razred – 35 ur, 1 ura tedensko