Izbrani šport ODBOJKA

Tudi v tem šolskem letu 2023/2024 so naši učenci izbrali kar nekaj Izbirnih predmetov iz področja športa. V 9. razredu smo tako oblikovali dve skupini predmeta Izbrani šport – ODBOJKA, katerega izvajalca sva učitelja športa na šoli T. Tončić in V. Artnak.